Üç önde gelen uluslararası kuruluş, İtalya’dan ANFFAS TORINO, Yunanistan’dan IASIS ve Türkiye’den MANİSA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU, “Katılım İçin Yeni Fırsatlar Yaratma” projesini başlatmak için bir araya geldi. Bu girişim, zihinsel engellere sahip genç bireyleri desteklemeyi ve iletişim becerilerini, karar verme yeteneklerini ve Avrupa vatandaşlık yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

“NOI” terimi özel bir anlam taşır çünkü İtalyanca’da “biz” anlamına gelir, bu da projenin yerel ve Avrupa topluluklarında aidiyet duygusu ve aktif dahil olmayı teşvik etme misyonunu simgeliyor. Projeyi temel alan iki temel ilke şunlardır: kendini temsil etme ve kendi kendine yeterlilik.

Kendini temsil etme, bireylerin beklentilerini ve tercihlerini ifade etmelerini sağlayan davranışlar dizisini içerir, bu da bireysel ve kolektif düzeyde dileklerinin ve ihtiyaçlarının tanınmasını sağlar. Diğer yandan, kendi kendine yeterlilik, her bireyin kendi varlığı için kontrol almak ve sorumluluk üstlenme hakkını ifade eder.

“NOI” projesinin temel hedefleri şunları içerir:

1. Ortağı kuruluşlar arasında gençleri engelli olmayan öğrenme yöntemleri aracılığıyla dahil etme konusunda deneyim ve araçlar paylaşmak.

2. Engelli bireylerin erişebileceği non-formal teknikleri tanımlamak ve açıklamak, kültürlerarası bilgi, kendi kendine yeterlilik ve kendini ifade etmeyi kolaylaştırmak.

3. Erişilebilir ve kapsayıcı projelerin düzenlenmesini destekleyen en iyi uygulama kılavuzunu oluşturmak.

4. 12 genç çalışanı geliştirilen yöntemleri kullanma ve daha fazla genç çalışanı eğitme yeteneği konusunda eğitmek.

5. Engelli bireylere yönelik erişilebilir projelerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak bir işbirliği oluşturmak.

Önemli bir şekilde, “NOI” projesi, eğitim, gençlik ve spor alanlarında dahil etme ve çeşitlilik konusunu ele almanın öncelik olduğuyla yakından uyumlu. Erişilebilir non-formal yöntemleri teşvik ederek ve kapsayıcı projeler için rehberlik sağlayarak, bu girişim, engellilik konusundaki sınırlı deneyime sahip kuruluşlar için çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimsemelerine olanak tanır.

Özetle, “NOI – Katılım İçin Yeni Fırsatlar Yaratma” projesi işbirliği, yenilik ve toplumsal etki ruhunu yansıtıyor. Bu proje, zihinsel engelli genç bireylerin topluma aktif katılımını teşvik ederek daha kapsayıcı ve insansever bir dünya yaratma yolunda bir örnek teşkil ediyor. Uluslararası işbirliğinin yerel düzeyde olumlu değişiklikler yaratabileceğinin parlak bir örneğidir.

Manisa ve İzmir’de de engellilerin desteklenmesine ilişkin kurum ziyaretlerinin yanı sıra çeşitli sanat atölyesi çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun temeli de Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak sanat atölyelerimizde  benzer çalışmalar yürütüyor olmamız.

Please follow and like us:
Pin Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir