Projemiz 15-21 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Estonyalı gençlerin Loano, İtalya’da bir araya geldiği projeye Türkiye olarak 4 öğrenme güçlüğü olan ve onlara eşlik eden 4 üyemizle katılım gösterdik.

“MUSE – MUSE – Music Uniting Special Expressions” (Özel İfadeleri Birleştiren Müzik) projesi, müziğin sağlık ve zindelik için çok sayıda fayda sağlayan ve kolay erişilebilir güçlü bir enstrüman olarak tanımlanmasından doğmuştur. Zihinsel engelli insanlar için müzik, kişiselleştirilmiş bir terapi biçimi olduğu kadar alternatif bir iletişim biçimi de sunabilir. Proje, ilişkileri kolaylaştıran ve bireyin her zamankinden daha fazla özerkliğini ve dinginliğini artıran araçlar ve ortamlar yaratma ve paylaşma olasılığını açar. Özellikle, yaratıcı faaliyetler, karar verme özerkliğini geliştirmek için engelliliğin ağırlaşmasını önlemede, seçim alanı yaratmada ve kendini bir kahraman olarak düşünmenin gerçek olasılığını yaratmada dikkat çekici ve önemli bir unsurdur. Proje bir gençlik değişimi olduğu için eşler arası bir yaklaşımla kurgulanmıştır. Faaliyetler, ortak kuruluşlarla işbirliği içinde tanımlanacak ve her ülke grubu, belirli oturumları kolaylaştırma fırsatına sahip olacaktır.

Katılımcılar
• Karşılıklı öğrenme ve akran desteği oluşturmak amacıyla zihinsel engelli ve engelsiz katılımcılardan oluşan bir grup.
• Yaş: 18-30.
• İtalya, Türkiye, İspanya, Yunanistan veya Estonya’da yaşamak.
• Müziği iletişim ve karar vermeyi geliştirmek için bir araç olarak keşfetmeye ilgi duyuyor.

Yöntemler
• Yaygın eğitim
• Deneyimsel öğrenme
• Müzik
• Oyunlar
• Spor
• Kültürlerarası sunumlar
• Ekip çalışması
• Rol oyunları
• Dış mekan etkinlikleri
• Tartışmalar, paylaşımlar ve yansımalar

Ortak Kuruluşlar
• ANFFAS TORINO APS (İtalya): progettazione.anffastorino@gmail.com
• Asociación Entrejuegos (İspanya): asociacionentrejuegos@gmail.com
• SEIKLEJATE VENNASKOND (Estonya): Seiklejate.vennaskond@gmail.com
• IASIS (Yunanistan) connectforprojects@gmail.com

Please follow and like us:
Pin Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir