Engelli bireylere ve ailelerine yönelik toplumun diğer bireylerinin farkındalıklarını artırmaya yönelik okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi koordinasyonunda Manisa ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özellikle henüz yükseköğretim görmekte olan üniversite öğrencileri üzerinde duyarlılık oluşturmak amacıyla Celal Bayar Üniversitesiyle iletişime geçilmiş ve işbirliği yapılmıştır.

Amacımız; engelli bireylerin hizmet aldığı bu meslek guruplarının engelli bireylerin özellikleri, aile yapıları, çevresel yapıları hakkında bilgi sahibi olmaları, onlarla yakından temas etmeleri, ihtiyaçları ve hizmet alırken nasıl bir yaklaşım içinde olunması gerektiğinin yaşayarak tecrübe edilmesidir. Bu amaçla son üç yıldır yürüttüğümüz farkındalık stajlarımız CBÜ öğretim görevlilerinin hassasiyetle üzerinde durmaları nedeniyle devamlılığını sürdürmekte, her geçen gün katılım sayıları artmaktadır. Son bir yıldır son sınıf öğrencilerinin yanında hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencileri ile sosyal hizmet bölümü 1. Sınıf öğrencileri de iş yeri gözlem amaçlı okulumuza gelmektedir.

STAJ YAPAN BÖLÜMLER

Okulumuz bünyesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Spor Bilimleri Fakültesinden Beden Eğitimi Öğretmenliği, Rekreasyon bölümü son sınıf öğrencileri staj uygulaması gerçekleştirmektedir.

Please follow and like us:
Pin Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir