Yer:

Borgo val di Taro, Parma, İtalya

Tarihler:

14-22 Mayıs 2023

Proje Hakkında:

Manisa Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği, 3 öğretmeni ile katıldığı “About Us” Erasmus projesinin bir parçası olarak, uluslararası gençlik derneklerinde genç gönüllülerin ve işbirlikçilerin gelişimini teşvik etmek için önemli bir adım attı. Dokuz AB ülkesinden 27 gençlik çalışanını bir araya getiren bu proje, 14-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Rovinaglia kentinde düzenlenen dinamik bir eğitim kursu oldu. Projenin temel amacı, bu gençlik çalışanlarını kültürlerarası iletişimi, sosyalleşmeyi ve gençlik değişimlerini teşvik eden faaliyetler düzenlemek ve kolaylaştırmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktı.

Hedefler:

“About Us” Erasmus projesinin birkaç özel hedefi vardı:

Gençlik Çalışanlarının Eğitimi:

Proje, ortak derneklerde yer alan gençler için faaliyetler düzenlemek ve kolaylaştırmak üzere 18-25 yaş arası 27 gençlik çalışanını eğitmeyi amaçlamıştır.

İşbirliği ve Uygulama Değişimi:

Proje, 9 uluslararası dernek arasında işbirliğini ve en iyi uygulamaların değişimini teşvik etmiştir. Odak noktası, yerel topluluklardaki 16-25 yaş arası gençlerin ihtiyaçlarını anlamaktı.

Yerel Faaliyetler:

Gençlik çalışanları, ortak kuruluşların 9 yerel topluluğunda faaliyetler ve atölye çalışmaları planladı ve uyguladı. Bu faaliyetler katılımcı gençlik çalışanları tarafından organize edildi ve kolaylaştırıldı.

Erasmus+’ın Tanıtımı:

Proje, Erasmus+ programını ve uluslararası hareketlilik deneyimlerini hem yerel hem de uluslararası düzeyde, özellikle de pek tanınmadığı bölgelerde tanıtmaya çalıştı.

Uluslararası Farkındalığın Artırılması:

Bir diğer amaç, gençlik çalışanlarının gençlerin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler düzenleme konusunda uluslararası düzeyde farkındalıklarını artırmaktı.

Kültürel Yayılım:

Proje, Avrupa kültürünü, uluslararası katılımı, dayanışmayı ve hareketlilik deneyimlerini uluslararası düzeyde yaymayı amaçlamıştır.

Faaliyetler:

Projenin temel faaliyeti, Arnavutluk, Gürcistan, Estonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Türkiye, Polonya ve İtalya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden 27 gençlik çalışanının katıldığı bir mesleki gelişim kursuydu. Bu faaliyet İtalya’nın Rovinaglia kentinde yedi gün boyunca gerçekleştirilmiş ve iki gün de seyahat için ayrılmıştır.

Yaşları 18 ila 25 arasında değişen katılımcılar, ortak derneklerin gönüllüleri ve işbirlikçileriydi. Ya daha önce Erasmus+ programlarına katılmışlar, ya yerel faaliyetlerin organizasyonunda yer almışlar ya da dezavantajlı durumlardan gelmişlerdi. Etkileşimli faaliyetler yoluyla akranlarını destekleme konusundaki kararlılıkları, katılımlarının arkasındaki itici güç oldu. Proje, ortak kuruluşlarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleri ve topluluklarına daha fazla genci dahil edebilmeleri için onlara profesyonel eğitim sağladı.

Etki:

Bu projenin etkisi kapsamlı ve iç içe geçmiştir. Projeye katılan 27 gençlik çalışanı, toplumlarındaki gençlerin ihtiyaçlarını anlama ve ele alma konusunda güçlendirilmiştir. Artık bu ihtiyaçları karşılayacak faaliyetleri yapılandırabilir ve hem yerel hem de uluslararası düzeyde etkili bir şekilde işbirliği yapabilirler.

Gençlik çalışanları yerel ihtiyaçlar konusunda daha derin bir anlayış kazandıkları ve işbirliğine yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirdikleri için ortak dernekler de bu projeden fayda sağlamaktadır. Kendi toplumlarındaki gençlere yönelik Erasmus+ fırsatları hakkında bilgi sağlayan kilit kaynaklar haline geliyorlar.

Dahası, proje yerel gençlere uluslararası deneyimlere katılmaları için ilham vererek, becerilerini ve özgüvenlerini artırarak ve onları küresel toplumla ilişkilendirerek dalgalanma etkisi yaratıyor. Ayrıca İngilizce dil becerilerini güçlendirerek kişisel ve mesleki fırsatlarını artırıyor.

Proje, kapsamlı bir işbirliği ağı oluşturarak, Avrupa ve dünya vatandaşları olarak topluluk duygusuna katkıda bulunur. Uluslararası katılım ve dayanışma kültürünü teşvik eder.

Sonuç olarak, “About Us” Erasmus projesi sadece gençlik çalışanlarını eğitmekle kalmadı, aynı zamanda dokunduğu topluluklarda olumlu bir değişimin kıvılcımını ateşledi. Bu, uluslararası işbirliğinin ve gençlerin güçlendirilmesinin gücünün bir kanıtıdır.

Proje Koordinatörü:

I CARE 🇮🇹 İtalya

Proje Ortağı Dernekler:

Alternative Pro 🇦🇱 Arnavutluk

Associação Cultural e de solidariedade Social Raquel Lombardi 🇵🇹 Portekiz

Hygge 🇬🇪 Gürcistan

Innovation Education Lab 🇷🇴 Romanya

Manisa Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği 🇹🇷 Türkiye

Muévete por Europa 🇪🇸 İspanya

Partner Up Estonia 🇪🇪 Estonya

Stowarzyszenie Youth Human Impact 🇵🇱 Polonya

Please follow and like us:
Pin Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir