Üç önde gelen uluslararası kuruluş, İtalya’dan ANFFAS TORINO, Yunanistan’dan IASIS ve Türkiye’den MANİSA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU, “Katılım İçin Yeni Fırsatlar Yaratma” (NOI – NEW OPPORTUNITIES OF INCLUSION PRN. (2022-1-IT03-KA210-YOU-000082861) projesini başlatmak için bir araya geldi. Bu girişim, zihinsel engellere sahip genç bireyleri desteklemeyi ve iletişim becerilerini, karar verme yeteneklerini ve Avrupa vatandaşlık yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

“NOI” terimi özel bir anlam taşır çünkü İtalyanca’da “biz” anlamına gelir, bu da projenin yerel ve Avrupa topluluklarında aidiyet duygusu ve aktif dahil olmayı teşvik etme misyonunu simgeliyor. Projeyi temel alan iki temel ilke şunlardır: kendini temsil etme ve kendi kendine yeterlilik.

Kendini temsil etme, bireylerin beklentilerini ve tercihlerini ifade etmelerini sağlayan davranışlar dizisini içerir, bu da bireysel ve kolektif düzeyde dileklerinin ve ihtiyaçlarının tanınmasını sağlar. Diğer yandan, kendi kendine yeterlilik, her bireyin kendi varlığı için kontrol almak ve sorumluluk üstlenme hakkını ifade eder.

“NOI” projesinin temel hedefleri şunları içerir:

1. Ortağı kuruluşlar arasında gençleri engelli olmayan öğrenme yöntemleri aracılığıyla dahil etme konusunda deneyim ve araçlar paylaşmak.

2. Engelli bireylerin erişebileceği non-formal teknikleri tanımlamak ve açıklamak, kültürlerarası bilgi, kendi kendine yeterlilik ve kendini ifade etmeyi kolaylaştırmak.

3. Erişilebilir ve kapsayıcı projelerin düzenlenmesini destekleyen en iyi uygulama kılavuzunu oluşturmak.

4. 12 genç çalışanı geliştirilen yöntemleri kullanma ve daha fazla genç çalışanı eğitme yeteneği konusunda eğitmek.

5. Engelli bireylere yönelik erişilebilir projelerin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak bir işbirliği oluşturmak.

Önemli bir şekilde, “NOI” projesi, eğitim, gençlik ve spor alanlarında dahil etme ve çeşitlilik konusunu ele almanın öncelik olduğuyla yakından uyumlu. Erişilebilir non-formal yöntemleri teşvik ederek ve kapsayıcı projeler için rehberlik sağlayarak, bu girişim, engellilik konusundaki sınırlı deneyime sahip kuruluşlar için çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimsemelerine olanak tanır.

Özetle, “NOI – Katılım İçin Yeni Fırsatlar Yaratma” projesi işbirliği, yenilik ve toplumsal etki ruhunu yansıtıyor. Bu proje, zihinsel engelli genç bireylerin topluma aktif katılımını teşvik ederek daha kapsayıcı ve insansever bir dünya yaratma yolunda bir örnek teşkil ediyor. Uluslararası işbirliğinin yerel düzeyde olumlu değişiklikler yaratabileceğinin parlak bir örneğidir.

Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe olarak ortağı olduğumuz AB Erasmus+ Projesi NOI – NEW OPPORTUNITIES OF INCLUSION PRN. (2022-1-IT03-KA210-YOU-000082861) için İtalya’nın Torino şehrinde 22-27.05.2023 tarihleri arasında 4 öğretmenimizle katılım gerçekleştirdik. ANFFAS Torino’nun koordinatörlüğünde ve evsahipliğinde gerçekleştirilen hareketlilikte çeşitli ziyaretler yapılmış Anffas Genel Merkezini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi edinilmiştir. Ardından engelliler ve ailelerinin katıldığı Hiroshima Mon Amour’da DiscoParty’ye katılım sağlanmış oyunculuk ve film dublaj atölyesine ziyaret yapılarak bilgi alınmıştır. Şehir turu yapılarak tarihi kültürel yapıları incelenmiştir. “Cottolengo” okulunda IVS’nin (otistik bireyler için işyeri) yan kuruluşu olan BreakCotto ziyaret edilmiş Torino Üniversitesinde engelli bireylerle ilgili eğitime katılımları ve hakları hakkında aktif çalışan kolektif vokali Maiultimi ile toplantı yapılarak bilgi alınmıştır. Po nehri üzerinde yer alan Armida (engelli bireyler için kapsayıcı spor kulübü/para-kürek) merkezi ziyaret edilmiştir. Ziyaretlerle ilgili deneyimler paylaşılmış etkinlik sonlarında değerlendirme toplantıları yapılarak geribildirim verilmiştir. Anffas merkezinde yer alan “Circle Life” gezilmiş Anffas merkezinin bakım yaptığı engelli bireylerin hazırladığı “Pinokyo” ve “Kırmızı” gösterisi izlenmiştir. Anffas genel merkezinde hareketlilik boyunca gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili izlenimler paylaşılarak hareketlilik son bulmuştur.

Please follow and like us:
Pin Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir